OM OSS

Utskriftsvennling side

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy. Vi utfører lovpålagte tjenester innenfor miljørettet helsevern på vegne av eierkommunene og i samarbeid med de respektive kommuneoverlegen

Hva er miljørettet helsevern? Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Arbeidet er hjemlet i kap 3, folkehelseloven og en rekke forskrifter. 

HMTS sin visjon er bedre folkehelse og miljø i Salten.

Ønsker du en nærmere presentasjon av våre tjenester, ta kontakt med en av våre ansatte