OM OSS

Utskriftsvennling side

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy.

Da Næringsmiddeltilsynet i Salten ble omorganisert i 2004 ble laboratoriet skilt ut som eget aksjeselskap og miljørettet helsevern ble videreført gjennom et eget interkommunalt selskap; Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Resten ble etablert i det statlige Mattilsynet.

HMTS sin visjon er bedre folkehelse og miljø i Salten. Miljørettet helsevern er hjemlet i en rekke lover og forskrifter. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer (kap 3, folkehelseloven).

HMTS utfører tjenestene på vegne av eierkommunene og i samarbeid med de respektive kommuneoverlegene.

Ønsker du en nærmere presentasjon av våre tjenester, ta kontakt med en av våre ansatte