3. time: Barna blir vaskesjefer hjemme

Vaskesjef- oppdraget innebærer at barna skal passe på at de selv og alle de bor sammen med vasker hendene før måltidene denne dagen. Barnehagen må da informere barna om den svært viktige jobben de har fått og hva de skal gjøre. Samme dag kan også barna få med seg hjem et informasjonsbrev om vaskesjef-oppdraget. Forslag til informasjonsbrev finner du ved å klikke på lenken under til høyre.

Oppdraget kan gjerne følges opp i samlingsstund den påfølgende dagen med samtale om barnas opplevelse av den viktige jobben de har gjort.