Salonger, tatovering, solarier

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon, sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

måling solarieØvrige krav er blant annet at lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse. 

Solarier

Det føres tilsyn i virksomhetene både i forhold til  forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, og forskrift om strålevern og bruk av stråling.  Salongene besøkes ca. hvert 3-4 år samt ved eventuelle klager. Under tilsyn sjekkes de hygieniske forholdene, om solariet er godkjent og om UV-rørene er godkjente. 

Det er de senere år etter strålevernbestemmelsene innført krav om 18 års aldersgrense, krav om at den ansvarlige for den daglige drift, og ansatte med kundekontakt, skal ha gjennomgått opplæring og bestått en obligatorisk solarieprøve, og krav om alderskontroll via enten betjening eller elektronisk adgang. 

Før oppstart eller ved vesentlige endringer skal det meldes til kommunen/HMTS vedrørende hygiene og til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vedrørende strålevern.

Et samlet norsk fagmiljø fraråder bruk av solarium. Særlig presiseres økt risiko for føflekkreft blant unge mennesker som tar solariumbehandling.  

Solarievirksomhet er meldepliktig både i forhold til hygiene og i forhold til strålevern før oppstart eller ved vesentlige endringer.


Lovverk, skjema og linker

Skjema salonger mm godkjenning/melding
Meldeskjema stråling: se her.
Folkehelseloven 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling
Direktoratet for strålevern


tatoveringTatovering/hulltaking, frisører, hudpleie

All tatoverings- og hulltakingsvirksomhet  (inkludert piercing) har godkjenningsplikt for lokalene som skal benyttes. Det skal sendes søknad om godkjenning før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte  eller vesentlige endringer (tatoverings- og hulltakingsvirksomhet). 

Tilsyn ved tatoveringsstudio gjøres ca. hvert 3-4 år , samt hvis det foreligger klager. Både hygieniske forhold og internkontroll vurderes. 

Andre salonger som frisør- og hudpleievirksomheter har meldeplikt. Det skal sendes melding før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte eller vesentlige endringer (frisør- og hudpleievirksomhet). De har ikke samme strenge hygienekriterier og er ikke underlagt tilsyn i samme grad som tatoveringsstudioer. Ved eventuelle kundeklager vil de følges opp med tilsyn.  


Lovverk, skjema og linker

Skjema for godkjenning/melding
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern § 10