Badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, og ha forebygging mot ulykker.

24.05.201912:22 Viktor Håkonsen

Krav til  badeanlegg er regulert gjennom folkehelseloven i egen forskrift, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Badeanlegg er meldepliktige til kommunen ved etablering eller vesentlige endringer.

HMTS utfører tilsyn på vegne av kommunen i samråd med kommuneoverlegen. I vårt tilsynsområde er det rundt 30 aktive badeanlegg, noen med begrenset bruk deler av året. I tillegg er det en del boblebad tilknyttet basseng eller spa avdelinger. Vi besøker anleggene cirka hvert 3-4 år, så fremt det ikke er forhold som må undersøkes straks. De kritiske punkt som vedrører helsemessig risiko prioriteres undersøkt: som styring/kontroll av vannkvaliteten, sikkerhetsforhold og inneklima.  


Lovverk og meldeskjema

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
Meldeskjema badeanlegg