Badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, og ha forebygging mot ulykker.

bassengKrav til  badeanlegg er regulert gjennom folkehelseloven i egen forskrift, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Badeanlegg er meldepliktige til kommunen ved etablering eller vesentlige endringer.

HMTS utfører tilsyn på vegne av kommunen i samråd med kommuneoverlegen. I vårt tilsynsområde er det rundt 30 aktive badeanlegg, noen med begrenset bruk deler av året. I tillegg er det en del boblebad tilknyttet basseng eller spa avdelinger. Vi besøker anleggene cirka hvert 3-4 år, så fremt det ikke er forhold som må undersøkes straks. De kritiske punkt som vedrører helsemessig risiko prioriteres undersøkt: som styring/kontroll av vannkvaliteten, sikkerhetsforhold og inneklima. Dusjanlegget skal omfattes av internkontroll som sikrer mot legionellasmitte (lungeinfeksjon). Dårlig drevne renseanlegg ved bassengbad og boblebad kan gi opphav til sykdomsutbrudd, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar. 

Lovverk og meldeskjema

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
Meldeskjema