w

Salonger, tatovering, solarier

Krav til drift av solarier, piercing, tatovering og frisører i forhold til miljørettet helsevern.

24.05.201912:21 Viktor Håkonsen

Solarier

Det føres tilsyn i virksomhetene både i forhold til hygiene og stråling. Salongene besøkes ca. hvert 3-4 år samt ved eventuelle klager. Under tilsyn sjekkes de hygieniske forholdene, om solariet er godkjent og om UV-rørene er godkjente. 

Det er de senere år innført krav om 18 års aldersgrense, krav til at den ansvarlige for den daglige drift skal ha gjennomgått opplæring og bestått en obligatorisk solarieprøve og krav om alderskontroll via enten betjening eller elektronisk adgang. 

Før oppstart eller ved vesentlige endringer skal det meldes til kommunen/HMTS vedrørende hygiene og til Direktoratet for strålevern vedrørende strålevern.

Et samlet norsk fagmiljø fraråder bruk av solarium. Særlig presiseres økt risiko for føflekkreft blant unge mennesker som tar solariumbehandling.  

Solarievirksomhet er meldepliktig både i forhold til hygiene og i forhold til strålevern før oppstart eller ved vesentlige endringer.


Lovverk, skjema og linker

Skjema salonger mm godkjenning/melding
Meldeskjema stråling: se her.
Folkehelseloven 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling
Direktoratet for strålevern


Piercing, tatovering, frisører

All tatoverings- og hulltakingsvirksomhet  (inkludert piercing) har godkjenningsplikt. Det skal sendes søknad om godkjenning før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte  eller vesentlige endringer (tatoverings- og hulltakingsvirksomhet).

Tilsyn ved tatoveringsstudio gjøres ca. hvert 3-4 år , samt hvis det foreligger klager. Både hygieniske forhold og internkontroll vurderes. 

Andre frisør- og hudpleievirksomheter har meldeplikt. Det skal sendes melding før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte eller vesentlige endringer (frisør- og hudpleievirksomhet). 

Øvrige salonger (frisør, hudpleie) har ikke samme strenge hygienekriterier og er ikke underlagt tilsyn i samme grad.  


Lovverk, skjema og linker

Skjema for godkjenning/melding
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern § 10 med egen veileder