Skjema og maler

24.05.201912:26 Viktor Håkonsen

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Salten:


Asylmottak, hospitser, campingplasser og andre lignende virksomheter, 
lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler for allmennheten, virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann: 
(meldeplikt): Meldeskjema miljørettet helsevern    (meldeskjema miljørettet helsevern - pdf)

Badeanlegg: 

(meldeplikt): Meldeskjema badeanlegg           (meldeskjema badeanlegg - pdf)

Tatoverings- og piercing/hulltagingsvirksomhet (godkjenning) annen frisør- og hudpleievirksomhet, inkl. solarier (meldeplikt):

Skjema salonger mm godkjenning/melding      (skjema salonger, mm - pdf)

Mal Smittevernplan:
Kommuner som bruker Digipro-helse har tilgang til mal for smittevernplan som er lagt ut der. 


Plansaker: 

Sjekkliste helsehensyn i plansaker