Skjema og maler

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger i Salten (godkjenning):
01.07.23 kom det ny forskrift med veileder. I henhold til ny forskrift skal byggene være godkjent før oppstart. Det anbefales å gjennomføre søknadsprosess samtidig med søknad etter Plan- og bygningsloven. Virksomhetens eier er ansvarlig etter forskriften. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart.

Søknadsskjema godkjenning (word)
Søknadsskjema godkjenning  (pdf)

- Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
- Veileder

Asylmottak, hospitser, campingplasser og andre lignende virksomheter, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler for allmennheten, virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann (meldeplikt):
Meldeskjema miljørettet helsevern (word)     Meldeskjema miljørettet helsevern (pdf)    

- Forskrift om miljørettet helsevern

 

Badeanlegg (meldeplikt): Meldeskjema badeanlegg (word)      Meldeskjema badeanlegg (pdf)

- Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.


Tatoverings- og piercing/hulltakingsvirksomhet (godkjenning), annen frisør- og hudpleievirksomhet, inkl. solarier (meldeplikt):
Skjema tattoo og salonger (word)    Skjema tattoo/salonger (pdf)


- Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter m.v.


Mal Smittevernplan:

Kommuner som bruker Digipro-helse har tilgang til mal for smittevernplan som er lagt ut der. 


Plansaker: Sjekkliste helsehensyn i plan- og byggesaker