w

Skjema og maler

24.05.201912:26 Viktor Håkonsen
Barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Salten:

Asylmottak, hospitser, campingplasser og andre lignende virksomheter, 

lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler for allmennheten, virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann: 
(meldeplikt): Meldeskjema miljørettet helsevern    (meldeskjema miljørettet helsevern - pdf)

Badeanlegg: 

(meldeplikt): Meldeskjema badeanlegg           (meldeskjema badeanlegg - pdf)

Tatoverings- og piercing/hulltagingsvirksomhet (godkjenning) annen frisør- og hudpleievirksomhet, inkl. solarier (meldeplikt):

Skjema salonger mm godkjenning/melding      (skjema salonger, mm - pdf)


Mal Smittevernplan (oppdatert 2020):

Mal interakiv smittevernplan (word)         (Mal interaktiv smittevernplan-PDF )

Digiprohelse  er et digitalt program innen proaktiv rutineforbedring for helsevesenet som det refereres til i smittevernplanen. Kontakt nås gjennom en egen facebookside

Plansaker: 

Sjekkliste helsehensyn i plansaker