Undervisningsopplegg for barn

1. time: Lær barna håndvaskesangen

Se video av barn som synger den nye håndvaskesangen.

2. time: Fargelegge virus og bakterier

Her finner du ferdiglagde tegninger av virus og bakterier som egner seg for fargelegging.

3. time: Barna blir vaskesjefer hjemme

Gi barna i oppdrag å være vaskesjef én dag hjemme.

4. time: Spørrelek om håndvask

Nå kan du teste ut hva barna egentlig vet om håndvask.

5. time: Utdeling av diplom til barna

Her kan du printe ut diplom til alle barna.