Ren hånd

Fokus på håndhygienetiltak i barnehagene for å forebygge smitterisiko

Ren hånd-barnehage

HMTS startet opp "Ren hånd-barnehage" som en kampanje i 2016/-17, i samarbeid med kommuneoverlegene i de 11 eierkommunene våre, for å øke fokus på håndvask i barnehagene i disse kommunene. Kampanjen var basert på malene og tilsvarende arbeid gjort i Bergen kommune.

Selv om kampanjen er avsluttet, har vi valgt å la konseptet ligge ute på nettsidene våre, slik at det er tilgjengelig for alle barnehager som ønsker å arbeide strukturert med håndhygiene som tema. Opplegget er veldig enkelt å gjennomføre og vil være lærerikt og gøy for barna. 

Hovedmål

Å få barnehagene til å ha et vedvarende fokus på gode håndhygienerutiner over tid, for å:

  • redusere sykdom/lidelse for både barn og voksne
  • redusere bruk av antibiotika og andre medisiner
  • redusere sykefravær for både barn, ansatte og foreldre
  • bedre folkehelsen
  • redusere kostnader for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig
Malte hender