Styreseminar i Beiarn

Styret i HMTS har gjennomført en 2 dagers samling i øvre Beiarn.

På planen var styrearbeid knyttet til samhandling og styrets rolle, revidering av retningslinjer for styre og daglig leder, ny personalhåndbok. Det ble også tid til å møte ordfører Andre Kristoffersen, samt å besøke geitefjøs og aktiviteter i Beiarvekst. På bildet til venstre: Ørjan Kristensen (styreleder), Jim Andre Dahl, Line Voll Bang og Benedikte Dyrhaug Stoknes. Tordis Sofie Langseth var ikke der da bildet ble tatt. 

styremøte i Beiarn
Besøk i geitefjos
Gammelt fjøs