Det hender med hender

God håndhygiene forebygger kontaktsmitte. Håndvask med såpe og vann er den beste måten for å vaske hender.

Kontaktsmitte kan foregå både via direkte kontakt med en smittsom person (som klemming og håndhilsning) eller indirekte ved at dråper med smittestoff overføres til overflater som blir forurenset og videre via hendene til inngangsporter som slimhinner i nese, munn og øyne. Korrekt utført håndhygiene reduserer risikoen for både direkte og indirekte kontaktsmitte. Håndvask med såpe og vann er den anbefalte metoden. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er et godt alternativ til håndvask når hendene er tørre og ikke synlig tilgriset og såpe og vann ikke er tilgjengelig.

Flere artikler

Anbefalinger for håndhygiene

Håndvask