Beredskapsplan for miljørettet helsevern

Det er utarbeidet en beredskapsplan for miljørettet helsevern for Helse- og miljøtilsyn Salten.

Kommunene plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter Folkehelselovens kap 3 Miljørettet helsevern og Helseberedskapsloven §2-2, jf også Folkehelseloven §28.

HMTS vil bistå kommunene med relevante oppgaver i aktuelle beredskapssituasjoner.

Se: Beredskapsplan miljørettet helsevern 2022-2026 

Omsorg for mennesker