Tilsyn campingplasser 2022 utført

I juni, juli og august har det blitt utført tilsyn på campingplasser. Det har totalt blitt utført 21 tilsyn og vi har vært innom campingplasser i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hábmera - Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Campingplasser er underlagt regelmessig tilsyn, hvert 3 til 4 år såfremt det ikke foreligger særskilte klager på plassen. Klager vil vanligvis følges opp fortløpende. I våre 11 kommuner er det omtrent 40 tradisjonelle campingplasser og i tillegg en del rorbuer/sjøhus og hytter til korttidsleie.

Vi prioriterer kontroll av kritiske punkter som uteareal (avfallshåndtering, sanitære forhold, sikkerhet for barn), utleieenheter (hygiene, inneklima, vedlikehold) og sanitærbygg (hygiene, vannforsyning). Kontroller kan være både varslet og ikke-varslet. 

Alle tilsyn ble varlset på forhånd og kort oppsummert har drivere av campingplassene generelt gode rutiner for renhold, avfallshåndtering, sanitære forhold og vedlikehold. 

Campinghytte
Lekeområde campingplass
Utsikt fra campinghytte