Uteområder i skoler og barnehager

Ny rapport om uteområder i skoler og barnehager fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Rapporten finner du her: Uteområder i skoler og barnehager

Denne rapporten har relevans for skolenes og barnehagenes oppfølging av §10 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.