Legionellakurs 2020

Det tilbys web-basert kurs i forebygging av legionellasmitte.

Kurset er utarbeidet i samarbeid med Labora AS og er beregnet for både ledere og de som drifter/installerer/har ansvar for installasjoner som kan produsere aerosoler. Vi har hovedvekt på interne ledningsnett, men det nevnes også annet som kan gi legionellarisiko. 

Legionella er en miljøbakterie som finnes i vann. Den finnes i små mengder på mange fuktige steder utendørs. Bakterien kan gi smittefare hvis den får formere seg over lengre tid i enkelte tekniske installasjoner dersom disse sprer vann ut i dråpe/tåkeform. Personell som har ansvar for slike tekniske installasjoner skal derfor ha rutiner som forebygger smitte og kunnskap om hvilke risikoforhold som er viktige å ha kontroll på.

Forskrift om miljørettet helsevern inneholder eget kapittel 3a om forebygging av Legionellasmitte. HMTS prioriterer oppfølging av legionellaforebyggende tiltak i virksomheter med sårbare brukere(sykehjem, sykehus), men krav om forebyggende tiltak gjelder alle virksomheter og eiendommer som kan spre smitte. 

Tema på kurset : Litt om bakterien, smitteveier, risikovurderinger, internkontroll, myndighetskrav, prøvetaking, forebyggende tiltak, krisehåndtering, praktiske erfaringer, gjennomgang av reelle hendelser. Se kursoversikt og kursbeskrivelse.

Kontaktinfo: Kurt Stien (ks@hmts.no)

Ytterligere infomasjon om legionella: Vannhygiene