Badeanlegg 2020

Vi fører regelmessig tilsyn ved badeanlegg på vegne av våre eierkommuner . I år skal bassenger i Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold besøkes.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, og ha forebygging mot ulykker.

Krav til  badeanlegg er regulert gjennom folkehelseloven i egen forskrift, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Badeanlegg er meldepliktige til kommunen ved etablering eller vesentlige endringer.

I vårt tilsynsområde er det rundt 30 aktive badeanlegg, noen med begrenset bruk deler av året. I tillegg er det en del boblebad tilknyttet basseng eller spa avdelinger. Vi besøker anleggene cirka hvert 3-4 år, så fremt det ikke er forhold som må undersøkes straks. De kritiske punkt som vedrører helsemessig risiko prioriteres undersøkt: som styring/kontroll av vannkvaliteten i badevannet, sikkerhetsforhold og inneklima.