Nytt styre i HMTS

Representantskapet har valgt to nye medlemmer tilstyret i HMTS og de vedtok også årsrapport for 2018.

Vi takker for god innsats i gammelt styre og ønsker velkommen ny nestleder Benedikte Dyrhaug Stoknes, nytt styremedlem Line Voll Bang og nytt varamedlem Tordis Sofie Langseth.

Kyrre Didriksen fortsetter som styreleder og Ørjan Kristensen som varamedlem. 

Årsrapporten ble vedtatt: Årsmelding 2018

Oversikt over alle styringsdomumenter