Tid for radon

Fra midten av oktober starter målesesongen for radon

Det anbefales at alle får målt radonnivå i boligen sin, uansett hvor man bor i landet. Radon i innelufta øker risiko for lungekreft. Radon er en radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og siver opp fra bakken. Den kan lekke inn i boliger gjennom sprekker og andre åpninger. Nyere boliger som har radonsperre vil være mindre utsatt, men bør likevel sjekkes.

Det er relativt billig å få sjekket radonnivå i vanlige boliger, ca. kr. 400-500. Målinger bør gjentas etter en syklus, hvert 5 år eller hvert 10 år, avhengig av om det tidligere er målt høye verdier. 

Norges geologiske undersøkelse(NGU) har laget et aktsomhetskart på radon. Det viser hvilke områder som kan være mer utsatt for radon. Røde områder har stor sannsynlighet for mer radon i berggrunnen enn vanlig. Bla ned på siden som fremkommer her:  Kart 

For private boliger er det frivillig å sjekke radonnivå. Anbefalte verdier som bør overholdes er tiltaksgrense 100 Bq/m3 luft og grenseverdi 200 Bq/m3. Unntaket er utleiebolig som skal ha sjekket radonnivå og følge anbefalte grenser.

Det samme gjelder skoler og barnehager, som må ha radonnivå innenfor de definerte grensene.

Les mer om radon og radonmålinger hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Radon