Skoler/barnehager i Salten

Da Rønvik barnehage ble godkjent i hht. §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler den 08.07.2019, var alle barnehagene i Bodø kommune godkjent...

...etter disse bestemmelsene - både private og kommunale. Vi har også nylig sluttført godkjenningsprosessen for flere andre skoler/barnehager i Saltenområdet:

Saltvern skole (Bodø) - utbyggingen av "Fellesskapet"

Bankgata skole (Bodø) - ombygging av kjellerlokaler til musikkrom

Valnesfjord barnehage (Fauske) - etablering av midlertidig avdeling i "gamle" Valnesfjord skole

For komplett oversikt over godkjenningsstatus for skoler og barnehager i de 9 Saltenkommunene + Røst og Værøy, finner du ca. midt på denne siden: https://hmts.no/Skolerogbarnehager