Solariekampanjen 2017

Tilsynskampanjen i regi av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet avdekket mange avvik

Direktoratet har nå offentliggjort landsoversikt på tilsynsresultater i kampanjen. Vi deltok i kampanjen 2017 og foretok tilsyn ved 12 solsalonger i Bodø, Fauske og Meløy. Salongene som ble besøkt var drop in salonger uten betjening. Våre tilsynsresultat lå nær opp til gjennomsnittet i kampanjen, og gjennomgående avvik var utilstrekkelig system for brukerregistrering. Det er krav om alderskontroll, noe som flere av aktørene i 2017 ikke hadde tilstrekkelig system for i de ubetjente salongene.

Her kan du finne artikkelen: https://www.dsa.no/nyheter/94886/tilsynskampanje-ved-solarier-avdekket-flere-hundre-avvik