Legionellakurs høsten 2019

I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs i Legionellaforebygging.

Kurset er beregnet for alle som drifter/installerer/har ansvar for installasjoner som kan produsere aerosoler med hovedvekt på interne ledningsnett. Det er også mulig å ha egne kommunekurs.  

Planlagte kurs i 2020: Bodø, Lofoten, Tromsø, Harstad, og ellers etter avtale

HMTS har i mange år hatt legionella som et av temaene vi har prioritert å følge opp i våre kommuner. Legionella er en miljøbakterie knyttet til vann. Den finnes i små mengder på mange fuktige steder utendørs. Den kan gi smittefare hvis den får formere seg over lengre tid i enkelte tekniske installasjoner, hvis disse sprer vann ut i dråpe/tåkeform. Personell som har ansvar for slike tekniske installasjoner skal derfor ha rutiner som forebygger smitte og kunnskap om hvilke risikoforhold som er viktige å ha kontroll på.

Kursbeskrivelse

Kontaktinfo: Helse- og miljøtilsyn Salten: Kurt Stien (ks@hmts.no) og Labora (Bjørnar@labora.no)

Ytterligere info om legionella samt henvisning til lovverket finner du her: https://hmts.no/Vannoglegionella