Tilsyn sykehjem

Vi har gjennomført tilsyn ved 19 sykehjem våren 2019.

13.08.201913:33 Katalin Nagy

11 sykehjem fikk påvist avvik fra forskriften, mens alle fikk merknader. Totalt ble det registrert 21 avvik og 75 merknader.

Rapporten finner du her: Rapport tilsyn sykehjem 2019