Tilsyn sykehjem

Vi har gjennomført tilsyn ved 19 sykehjem våren 2019.

11 sykehjem fikk påvist avvik fra forskriften, mens alle fikk merknader. Totalt ble det registrert 21 avvik og 75 merknader.

Rapporten finner du her: Rapport tilsyn sykehjem 2019