Tematilsyn psykososialt miljø grunnskoler 2019

Vi er nå i gang med tematilsyn inn mot grunnskolene på temaet psykososialt miljø. Temaet for tilsynene er elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. I vår er grunnskolene på Hamarøy, Værøy og Røst besøkt. Til høsten står grunnskolene i Steigen og Meløy for tur.

Fokus i tilsynene er skolenes systematiske arbeid for å gi elevene et trygt og godt skolemiljø. Forskning viser at det er viktig med systematikk i dette arbeidet:

https://forskning.no/pedagogiske-fag-barn-og-ungdom-mobbing/hva-er-det-som-faktisk-fungerer-mot-mobbing/308306

Det er et tema som engasjerer, både ansatte og foresatte gir uttrykk for at de setter pris på at temaet får fokus. Vi har til nå snakket med mange dyktige rektorer, lærere og foresatte, og vi ser frem til å få møte flere etter sommeren.

Bildet er av flotte Hamarøy sentralskole som ble besøkt i april 2019. 

Hamarøy sentralskole