På tide å planlegge radonmåling

Radon må måles i vinterhalvåret

Radon må måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Les mer om radon på vår temaside stråling.

Det finnes en egen måleprosedyre for måling av radon i skoler og barnehager. Radonnivåene kan endres over tid og radon må derfor måles regelmessig. Se veiledning om radon i skoler og barnehager (dsa.no)