Legionellakurs

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og Norsk kommunalteknisk forening (NKF) arrangerer en webinarserie om risikobasert håndtering av Legionella.

Dagens praksis for å forebygge Legionellasmitte er ressurskrevende og lite treffsikker. Webinarserien synliggjør hvordan kommunene med vannprøver og risikovurderinger kan redusere kostnader og risiko.

Webinaret er fordelt over 3 torsdager med varighet på 1 time fra kl.09.00-10.00 alle dagene.

Første webinar vil starte 31. august og tema vil være forebygging av Legionella-kunnskapsgrunnlag.

Andre weibinar vil være 7.september med tema operativ gjennomføring av forebygging av legionella.

Tredje webinar vil være  14.september med tema hva gjør man ved funn, hvordan jobber kommuner i forhold til dette?

Målgruppe
Målgruppe for webinarene er alle som forvalter regelverket, driver tilsyn (NEMFO sine medlemmer) og de som drifter bygget (NKF sine medlemmer). Dette bør være relevant og interessent for byggeiere, driftsansvarlige, driftsteknikere, HMS-personell, deg som arbeider med miljørettet helsevern, eller i annet forvaltningsorgan.

For påmelding og mer informasjon se lenke:

https://web.cvent.com/event/50069c91-f721-4187-87de-d7e8364a44a4/summary