Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er publisert

Da er veilederen til forskriften klar og den er gjeldende fra publiseringsdato.

Veilederen er gjeldende fra publiseringsdato, men det er ønskelig med innspill for å forbedre innholdet. 
For mer informasjon se høringen