Solsmart - hvordan forebygge hudkreft

Norge er ett av landene i verden som har høyest forekomst av hudkreft. Rundt 9 av 10 tilfeller har sammenheng med for mye sol og solarium. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å få Norge ned fra hudkrefttoppen.

Se Sjekklist for Solsmarte kommuner   

Tiltakene som velges bør følge internasjonale anbefalinger:

  1. Mer skygge ute
  2. Mer opplæring
  3. God planlegging

Se egen temaside om Sol og solarier hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Her er det også egne temasider med:

Kreftforeningen har utarbeidet:

  • Opplegg for Solsmart barnehage  - det er enkelt og gratis å bli med.
  • Og Skoleopplegg om sol og solarium  - et gratis opplegg for 10. trinn og VG1.