Ferietid- informasjon og råd om veggdyr

Forekomsten av veggedyr har økt kraftig i Norge og utlandet de siste 20 årene.

Veggedyr er et problem for reiselivsbransjen der de invaderer hoteller, turisthytter,
campinghytter, rorbuer, herberger, turistbåter og andre transportmidler. De spres med
folks bagasje, og det er derfor vanskelig å forhindre at de kommer inn på
overnattingsteder med gjester. 

Veggedyr er blodsugende insekter med flat, oval og brunrød kropp. Voksne dyr er 5-6 mm
lange, mens nyfødte individer er ca. 1 mm. Om dagen gjemmer de seg i sprekker i senger,
møbler, gulv, vegger o.l., men om natten kommer de frem fra gjemmestedene sine for å
suge blod av mennesker.

Veggedyr stikker på bar hud, ikke gjennom klær. Ofte får man en rad med stikk ved siden
av hverandre. Selve stikket er smertefritt, men reaksjonen i etterkant varierer fra person
til person. Noen merker lite eller ingenting, mens andre får større utslett som klør intenst. 

I de fleste tilfeller kommer veggedyr til et overnattingssted via overnattingsgjester.
Dyrene kryper gjerne inn i kofferter, bager eller sekker, og følger med fra ett
overnattingssted til det neste. Jo flere gjester et overnattingssted har, desto større er
sjansen for å få veggedyr. Veggedyr kan også spre seg ved å vandre mellom rom.

Klarer man tidlig å oppdage at det er veggedyr i et rom, vil bekjempelsen bli mye enklere
enn om insektene får tid til å etablere seg og bli mange. Veggedyr etterlater spor i form av
ekskrementflekker, blodflekker, larvehuder og døde dyr som relativt enkelt kan oppdages.

Ved mistanke om veggedyr må man henvende seg til resepsjonen. Overnattingsstedet
må da ha rutiner for håndtering av slike situasjoner. Dette vil sikre en profesjonell behandling av kunden og samtidig redusere faren for spredning av
problemet. Disse rutinene tilpasses lokalt, men må omfatte følgende:
- Tilby gjesten et nytt rom.
- Håndtere gjestens bagasje slik at man ikke overfører veggedyr til det nye rommet,
til nytt overnattingssted eller hjem til gjesten.
- Informere gjesten om hva veggedyr faktisk er og hvilke rutiner for forebygging og
håndtering man har etablert.
- Umiddelbart sette i gang grundig inspeksjon av problemrommet og tilstøtende
rom. Dersom dyr finnes, må rommene stenges og behandling gjennomføres før de
igjen kan tas i bruk.

Veggedyrbekjemping på overnattingssteder bør utføres av et profesjonelt skadedyrfirma. 

 

Kilde: FHI

Dersom man ved en inspeksjon finner slike mørke ekskrementflekker på sengerammen, er dette en indikasjon på at veggedyr er til stede.
Dersom man ved en inspeksjon finner slike mørke ekskrementflekker på sengerammen, er dette en indikasjon på at veggedyr er til stede.