Nytt styre i HMTS

Det nye styret har hatt sitt første styremøte.

Ørjan Kristensen fortsetter som styreleder (helt til høyre på bildet). Fra venstre Johanne Steinmo-Solvang (nytt styremedlem), Anne Mari Haugen (ny nestleder) og Tordis Sofie Langseth (gjenvalg styremedlem). Jim Andre Dahl (styremedlem) var ikke til stede. 

styret HMTS