Årskonferanse miljørettet helsearbeid

Årets konferanse er i Fredrikstad 31.05-01.06,

Mange spennende tema tas opp; nyheter fra sentrale myndigheter - bla ny forskrift helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger og revisjon av folkehelseloven, beredskapsplan og miljørettet helsevern, info fra DSA, tilsynskampanje skadedyr i skoler og barnehager og forholdet mellom forurensningslovverket og helselovverket

de ansatte i HMTS