Representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten

Det ble avholdt møte i representantskapet 5. mai.

Det er valgt 2 nye styremedlemmer i selskapet; Anne Mari Haugen ble valgt som ny nestleder og Johanne Steinmo Solvang som nytt styremedlem. I tillegg ble årsregnskap og årsrapport vedtatt. 

repskapsmøte