Nytt regelverk fra 1.juli 2023

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Da er ny forskrift vedtatt, med ikrafttredelse fra 01.07.2023. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veileder til den nye forskriften er enda ikke klar.

Den nye forskriften kan leses her https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-03-28-449

utemiljø barnehage