Resultater fra solarium tilsynskampanje 2022

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har kommet ut med rapporten etter tilsynskampanjen mot solarium i 2022. Nesten 7 av 10 solstudioer bryter forskriftskrav i strålevernforskriften. Vår rapport for Salten viser at 9 av 10 solstudioer bryter forskriftskrav.

Det var Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som i 2022 tok initiativ til en ny landsdekkende kampanje rettet mot virksomheter som tilbyr solarium. Nå er rapporten fra DSA publisert. 

Rapporten fra DSA viser at det var fleste avvik på manglende solariumsprøve, manglende advarselsplakat og at solarium ikke var innmeldt til DSA.

Du kan lese rapporten til DSA her:
DSA- rapport tilsynskampanje solarium 2022

HMTS utarbeidet i 2022 en rapport som viser resultater fra tilsyn som ble utført i våre eierkommuner. I tilsynet som HMTS utført var det ikke bare fokuskravene til DSA som ble kontrollert.
I vår rapport kom det fram at det var fleste avvik på manglende solariumsprøve, informasjon til kunder og manglende doseringsplan.  

Her kan du lese rapporten fra HMTS:
HMTS- rapport tilsynskampanje solarium 2022