Kurs; Hvordan få et fantastisk lydmiljø med TEK 17 og NS 8175

Kurs i Bodø 3. og 4.mai 2023

Ikke gå glipp av denne muligheten til å lære mer om støy- og akustikkplanlegging, og å møte andre fagpersoner som er opptatt av å skape et fantastisk lydmiljø.

Vi har fått inn ekspertise innen dette området fra Arbeids- og miljømedisinsk senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN AMA), Glava og Norsk Akustikksenter.

Arrangør: STØYGRUPPA bestående av representanter fra HEMIS, Nordlandssykehuset HF (NLSH), Helse og miljøkonsulenten, Hjelpemiddelsentralen og Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS).

For mer informasjon, program og påmelding: HEMIS kurs

Lydmåler