Radon – du har enda tid til å gjøre måling

Radon må måles i vinterhalvåret.

Radon må måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Les mer om radon på vår temaside stråling.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA og Norges Geologiske undersøkelse, NGU samarbeider om å få på plass et bedre aktsomhetskart for radon og håper å få til dette i løpet av 2023. Dette kartet vil bli nyttig ved arealplanlegging og som informasjon for befolkningen. Se NGU for mer informasjon.

Måleutstyr for radon