Langtidsplan 2019-2022

Representantskapet har vedtatt langtidsplan strategi og økonomi 2019 - 2022 for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Langtidsplanen kan du lese her.