God akustikk i barnehage

HMTS har hatt fokus på det akustiske miljøet i skoler og barnehager over noen år nå. Beiarn kommune har sin egen måte å utbedre rom med lang etterklang på - og det har gitt gode resultater.

I våre tilsynsrunder på skoler og barnehager, har vi "lydmiljø" med som tema. Dårlig lydmiljø vil være utfordrende nok for barn med normal hørsel og syn, men er en særskilt plage for de barna som har ulike hørsels- eller synshemminger. I tillegg vil barn som sliter med ulike konsentrasjonslidelser ha ekstra utfordringer ved å oppholde seg i lokaler med dårlig lydmiljø.

I Beiarn barnehage på Moldjord (Beiarn kommune) fant vi at akustikken, og da spesifikt etterklangstiden i et par oppholdsrom, var utilfredsstillende. 

Når vi vurderer lydmiljøet legger vi norsk standard NS8175 til grunn som norm for hva som er, eller ikke er, tilfredsstillende. Denne standarden har gradvis blitt strengere siden den første utgaven kom i 1997. Vi vurderte Beiarn barnehage ut fra normverdiene i 1997-utgaven av standarden, siden barnehagebygget er såpass gammelt som det er. Den gang da var normen for etterklangstid på 0,6 sekunder - i kjøkkenet på Beiarn barnehage (som også er oppholdsrom) var etterklangstiden på litt over 0,8 sekunder. Normverdien for barnehager som bygges i dag, er på 0,4 sekunder.

Beiarn kommune valgte å kle hele takflaten i barnehagens kjøkken med etterklangsdempende takplater, i motsetning til det som ofte blir gjort i slike saker: Det beregnes ganske nøyaktig hvor stort areal av etterklangsdempende materialer som trengs for akkurat å komme under den normverdien bygget sammenliknes mot. I denne barnehagen ville det altså vært tilstrekkelig at måleverdiene etter utførte utbedringer endte på 0,6 sekunder. 

Det som vises nedenfor er etterklangstiden i de ulike deler av frekvensspekteret fra 125Hz (bass) til 4000Hz (diskant). Kurven med tittel "Kjøkkenet" angir etterklangstiden før utbedringstiltakene, mens "Kjøkkenet (ny)" viser hvordan etterklangstiden har blitt. Tiltaket med å kle hele takflaten med etterklangsdempende plater har resultert i at etterklangstiden i dette rommet nå tilfredsstiller dagens normverdi for etterklang i barnehager (0,4 sekunder). 

Ansatte i barnehagen uttalte at "det nesten var skummelt" hvor bra resultatet hadde blitt. Selv om vårt fokus er at lydmiljøet skal være bra for barna, vil naturlig nok de ansatte også dra stor nytte av tiltak som dette. Både styrer Aino Sande og ped.leder Roger Øines var godt fornøyd med jobben som var gjort.

Beiarn kommune v/vaktmester Jøran Hemminghytt har gjort tilsvarende utbedringsarbeider både i barnehageavdelingen på Tollå, og på Trones skole - også der med tilsvarende gode resultater på etterklangstiden.