Camping 2018

I sommer er campingplasser i Bodø område, deler av Saltdal og Hamarøy besøkt.

Det er vesentlig forskjell i bostandard som tilbys, fra utleieenheter med hotellstandard, til billigere, enkle enheter uten innlagt vann. Uansett standard skal byggene ha tilfredstillende sanitære forhold, være godt vedlikeholdt uten fukt og skadedyr. Dusjanlegg skal ha renserutiner og temperaturer som hindrer vekstforhold for legionellabakterier.

12 plasser ble i år besøkt i de aktuelle kommunene. 6 av disse fikk anmerkninger/avvik.