Fagdag miljørettet helsevern

Fylkesmannen arrangerer fagdag om miljørettet helsevern i barnehager og skoler den 6. september.

Tema er ny veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern, status for helsefremmende barnehager og skoler i fylket, folkehelsearbeid og miljørettet helsevern.

Mer informasjon og påmelding: Fagdag miljørettet helsevern