Tilsyn skadedyrbekjemping 2018

Skadedyrbekjemping er underlagt regler som kommunene skal føre kontroll med. Helse- og miljøtilsyn Salten følger disse reglene opp på vegne av våre eiere.

Vi har særlig fokus på barnehager og skoler, men vil også sjekke det som gjøres andre steder.

I løpet av mai og juni 2018 skal vi ha gjennomført tilsyn/møter med de største aktørene i vårt område, Pelias, Rentokil og Anticimex.

Skadedyrbekjemping har gjennom årene blitt stadig mer profesjonalisert. Hvis det skal benyttes metoder som krever biocider eller kjemisk bekjemping er det stort sett bare profesjonelle som kan gjøre en effektiv og forsvarlig bekjemping. Bruken av midler er strengt regulert. Biocid regelverket setter strenge krav til midler, og produktkontrollbestemmelser pålegger brukere å benytte den minst belastende metoden for miljøet(substitusjonsprinsippet). Skadedyrbekjempere skal være godkjent innen de kan planlegge og utføre bekjemping. Godkjenningen meddeles av Folkehelseinstituttet. Den er personlig og gjelder vedkommende, ikke bedriften han er ansatt hos eller arbeider for. Bekjemperen skal rapportere til kundene etter hvert oppdrag, og blant annet begrunne metoder som er benyttet i lys av substitusjonsreglene.

Brukere av bygg/eiendom og nabolag skal ikke utsettes for risiko og det er viktig å påse at miljøet rundt ellers ikke belastes. Herunder unngå sekundære forgiftninger blant villdyr/fugl.