Helsehensyn i plansaker

Helsehensyn skal ivaretas i plansaker i kommunene. Vi har utarbeidet en sjekkliste for helsehensyn i plansaker. Denne er nå revidert og oppdatert.

Det er ønskelig at bygningsmyndighetene i kommunene har rutiner for å ivareta helsehensyn i plansaker.  Vi håper at denne sjekklisten kan bidra til å ivareta dette.

Se vår side om helsehensyn i kommunal planlegging: http://hmts.no/Plansaker

Sjekkliste for helsehensyn i plansaker