Bedre inneklima

Hva kan skolen eller barnehagen selv gjøre for å forbedre inneklima? Se den nye nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler».

Nettsidene er utviklet i samarbeid med Norconsults skoleavdeling og Norges Astma- og Allergiforbund. 

Målgruppe for nettressursen er ansatte og ledere i skole og barnehage, ansatte i støttefunksjoner (driftsansvarlig og renholder), FAU/SU og foreldre. Mange tiltak er ikke kostbare.

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel i barnehagen og i skolen - både for voksne og barn. Befolkningsstudier og annen forskning har vist at flere risikoforhold i inneklimasammenheng kan knyttes til uønskede helseeffekter. Flere studier har videre vist at uheldige inneklimaforhold knyttet til ventilasjon, temperatur og belysning i skoler og barnehager kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne.

Et hovedmål med nettressursen er at den skal bidra til å aktualisere og sette inneklima på dagsorden rundt om i de enkelte klasserom og avdelingsrom og være et lavterskeltiltak som med letthet kan gjennomføres i det enkelte undervisningsrom eller avdelingsrom av de som bruker rommene. Her kan man klikke på temabokser  og få informasjon om mulige helseskader ved utilfredsstillende forhold og tips for å forbedre dette.

Nettresursen finner du her:  «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler»

Temabokser: Luft - lys - lyd - temperatur - utforming/innredning