Vall barnehage vant premie

30 barnehager i Salten har til nå sertifisert seg som Ren Hånd-barnehage. Av disse er det trukket ut 3 som har fått premie.

Vall barnehage i Meløy vant hovdpremien på 10 000 kr mens Valnesfjord barnehage i Fauske og Beiarn barnehage i Beiarn vant 5 000 kr hver. Hovedpremien ble delt ut til Vall barnehage fredag 13. oktober i tilknytning til UNICEFs internasjonale håndvaskedag, som er den 15. oktober. 

Vi gratulerer alle barnehagene som har sertifisert seg innen fristen for å være med i trekningen (1/3 av barnehagene i Salten). Det er fremdeles mulig å bli Ren Hånd-barnehage for de andre barnehagene også. De 30 barnehagene som er sertifisert pr 15.10.17 er:

  • Bodø: Asphaugen, Gjæran – 2 hus, Kjeldmyrlia, Labbetuss, Lillevollen, Læringsverkstedet Saltvern avd. Maskinisten, Læringsverkstedet Trålveien, Neståsen, Nissebo, Paradiset, Rensåsen, Stadionparken, Vollen – 2 hus
  • Beiarn: Beiarn-2 hus
  • Fauske: Erikstad, Hauan, Kvitre, Medås, Stemland, Valnesfjord
  • Hamarøy: Innhavet oppvekst, Skutvik
  • Meløy: Bolga oppvekst, Halsa, Neverdal, Reipå, Spildra, Vall
  • Røst: Røst
  • Saltdal: Høyjarfall


Mer informasjon om kampanjen finner du her

Video av trekningen ser du på vår facebook side.