Legionella kurs fortsetter

I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs Legionellaforebygging. Vi har nå avviklet kurs i Bodø, Fauske, Innhavet og Sortland. Flere kurs er under planlegging.

Kursene avvikles på flere steder i våre kommuner slik at driftspersonell lettere kan få anledning til å møte. I tillegg får andre virksomheter også tilbud. Enten som del av det kommunale tilbudet, eller som eget internt kurs. Kommuner og steder utenfor vårt distrikt har meldt interesse og vi har foreløpig avviklet et kurs på Sortland med deltakere fra 6 kommuner og 3 andre virksomheter i regionen der. Et bedriftsinternt kurs kun for rørleggere er også avviklet i Bodø.

HMTS har i mange år hatt legionella som et av temaene vi har prioritert å følge opp i våre kommuner. Legionella er en miljøbakterie knyttet til vann. Den finnes i små mengder på mange fuktige steder utendørs. Den kan gi smittefare hvis den får formere seg over lengre tid i enkelte tekniske installasjoner, hvis disse sprer vann ut i dråpe/tåkeform. Personell som har ansvar for slike tekniske installasjoner skal derfor ha rutiner som forebygger smitte og kunnskap om hvilke risikoforhold som er viktige å ha kontroll på. Mer om kurset:

https://labora.no/aktuelt/kurs-i-legionellaforebygging-2/