Tematilsyn 2018

I løpet av 2018 gjennomførte HMTS tematilsyn med skolenes og barnehagenes fysiske miljø.

Vi besøkte 21 skoler og 20 barnehager, og førte tilsyn med lokalene der ca. 4000 barn og unge har sin "arbeidshverdag". 7 av våre 11 kommuner ble besøkt, og størrelsen på virksomhetene varierte mellom 5 elever og 450 elever.

Det ble totalt registrert 62 avvik på de 41 tilsynene. De registerte avvikene omhandler i hovedsak mangelfullt vedlikehold, utilfredsstillende inneklima eller utilfredsstillende lydmiljø.

Halsa skole