Tematilsyn 2018

I løpet av 2018 gjennomførte HMTS tematilsyn med skolenes og barnehagenes fysiske miljø.

24.05.201910:46 Viktor Håkonsen

Vi besøkte 21 skoler og 20 barnehager, og førte tilsyn med lokalene der ca. 4000 barn og unge har sin "arbeidshverdag". 7 av våre 11 kommuner ble besøkt, og størrelsen på virksomhetene varierte mellom 5 elever og 450 elever.

Det ble totalt registrert 62 avvik på de 41 tilsynene. De registerte avvikene omhandler i hovedsak mangelfullt vedlikehold, utilfredsstillende inneklima eller utilfredsstillende lydmiljø.

Halsa skole