Rapport- solarium tilsynskampanje 2022

Helse- og miljøtilsynet Salten IKS har deltatt i en nasjonal tilsynskampanje rettet mot virksomheter som tilbyr solarium. Vi har laget en liten rapport som oppsummerer årets tilsynskampanje i våre eierkommuner.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gjennomført en landsomfattende tilsynskampanje overfor virksomheter som tilbyr solarium. Kampanjen var en oppfølging av tilsvarende kampanje fra 2017. Ca. 100 kommuner deltok i årets tilsynskampanje. Helse- og miljøtilsyn i Salten IKS (HMTS) gjennomførte tilsyn i virksomheter i våre eierkommuner. Det har vært utført tilsyn i Bodø, Fauske, Meløy, Saltdal og Steigen. Det er i alt utført tilsyn ved 10 virksomheter og funnet til sammen 25 avvik ved 9 av solariene.

Hele rapporten kan leses her:

Rapport solarier 2022

Solseng