Ny styreleder i HMTS

Representantskapet valgte i møte 6. mai Ørjan Kristensen som ny styreleder i HMTS. Samtidig ble avtroppende styreleder Kyrre Didriksen takket av.

Ørjan Kristensen har vært med i styret som både varameldlem og styremedlem siden 2014 og går nå inn som styreleder. Kyrre Didriken har gjort en god og stor innsats for HMTS i mange år. Han ble første gang innvalgt som varamedlem i 2008 og har vært styreleder siden 2014. Som nytt styremedlem ble valgt Jim Andre Dahl. 

Samtidig ble årsrapport og årsoppgjør behandlet og vedtatt: Årsmelding 2021

ny styreleder 2022
avgått styreleder 2022