Tilsyn på solarier

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har nylig arrangert en tilsynskampanje mot virksomheter som tilbyr solarium.

Ca. 150 kommuner har deltatt i en nasjonal tilsynskampanje med solarier i uke 11 og 12. Bruk av solarium øker risikoen for hudkreft, og risikoen øker når bruken starter i ung alder. En tilsynskampanje med solariene er et effektivt virkemiddel for å sikre at de som tilbyr soling i solarium følger regelverket. I Salten-kommunene er det Helse og miljøtilsynet Salten (HMTS) som har utført tilsynet mens DSA har hatt en koordinerende rolle og samler resultatene fra alle tilsynene. Vi har utført tilsyn i kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Meløy og Steigen. Totalt har det blitt utført tilsyn ved 10 ulike steder som tilbyr solarium. 

Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av hudkreft og årlig rammes ca. 5500 nordmenn av hudkreft. Forskning viser at det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft. Kreftrisikoen øker jo mer solarium du tar og jo yngre du er når du begynner. Derfor er det 18-års aldersgrense for solarier i Norge og mange andre land. Det er ikke noen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta.

https://dsa.no/sol-og-solarium/bruk-av-solarium

https://dsa.no/sol-og-solarium/sol-og-solarium-og-helserisiko

solseng
solseng