Asylmottak

Asylmottak har meldeplikt etter folkehelseloven og skal gi boforhold som er helsemessig tilfredsstillende. Helse - og miljøtilsyn Salten ivaretar kommunenes oppgaver med å påse at dette følges opp.

Vårt kontor bistår våre kommuner med tilsyn på flyktningemottak. Primært har vårt fokus vært inneklima og fysisk miljø på bosteder som er benyttet. Bildet viser et internat som i sin tid huset mange flyktninger.  

De siste åra har det vært stille på området og ingen tilsyn av oss. I år har flyktningekrisen i Europa medført akutte behov på kort tid, og vårt kontor vil prioritere tilsyn i den grad det vurderes nødvendig. Se ellers vår generelle informasjon om temaet her. 

Asylmottak