Asylmottak

Asylmottak har meldeplikt etter folkehelseloven og skal gi boforhold som er helsemessig tilfredsstillende. Helse - og miljøtilsyn Salten ivaretar kommunenes oppgaver med å påse at dette følges opp.

31.03.202214:20 Kurt Stien

Vårt kontor bistår våre kommuner med tilsyn på flyktningemottak. Primært har vårt fokus vært inneklima og fysisk miljø på bosteder som er benyttet. Bildet viser et internat som i sin tid huset mange flyktninger.  

De siste åra har det vært stille på området og ingen tilsyn av oss. I år har flyktningekrisen i Europa medført akutte behov på kort tid, og vårt kontor vil prioritere tilsyn i den grad det vurderes nødvendig. Se ellers vår generelle informasjon om temaet her.