Loppebitt

Bitt på kroppen om våren kan ofte skyldes lopper. Fuglelopper finnes i fuglereir med tørt reirklima som i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen. De er vanlige over hele landet i reir til mange ulike fuglearter. Loppene kan også finnes i hønsehus

De biter mennesker fra slutten av mars til begynnelsen av juni, med en mindre topp igjen om høsten fra september til november. Mest aktiv er de nok fra midten av april til midten av mai.

De kan komme inn hvis boligen har fuglereir på veggen. De kan også bli dratt inn av kjæledyra. Det er lurt å fjerne reirmateriale innen fuglene begynner hekkesesongen, og prøve å unngå hekking på bygg med mennesker. 

Råd fra Folkehelseinstituttet:

Fuglereiret som var i bruk i fjor, må oppspores og fjernes. Sprøyt med insektmiddel, sprayboks på stedet før og etter fjerningen og på gulvet eller bakken under reiret. Årets nye fuglereir fjernes helst 2-3 uker etter at ungene er fløyet. Det er da minst lopper. Bruk regnklær og ta reiret direkte i plastpose. Sprøyting av værelser i hytte og hus har ingen hensikt. Det er viktig å støvsuge senger og ev. liggeplasser for kjæledyr. Det er viktig å støvsuge langs lister og i sprekker. Reiret og støvsugerinnhold må destrueres ellers vil loppene raskt stikke seg vekk. Sprøyting med insektmiddel i luftkanaler osv. Bading, skifte av klær og sengeklær. Lufting av dyner o.l. helst i kaldt vær. Brukte klær legges i fryseboks i noen timer. Kuldestive lopper kan ristes forsiktig over papir og brennes eller over badekar og skylles bort.

Pilfink